Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Gentofte Kommunes Ungdomsskole
MÅLSÆTNING FOR 10.KLASSE
 
Efter 9 år i folkeskolen skal det første rigtige uddannelsesvalg træffes. Der skal vælges mellem en lang
række ungdomsuddannelser, og blandt disse muligheder er 10. klasse i Gentofte Kommune.
 
 10. klasserne er centralt beliggende i kommunen – sammen med Ungdomsskolen – hvor målet har været
at skabe et unikt lærings- og ungdomsmiljø, med undervisning fra morgen til aften. Ved at samle en lang
række ungdomsaktiviteter i samme organisation, har vi mulighed for at udbyde et meget omfattende
undervisningstilbud, der kan målrettes den enkelte elev.
 
I kraft af et tæt samarbejde med bl.a. gymnasier, folkebibliotekerne, idrætsorganisationerne og erhvervslivet
kan vi tilbyde et bredt fagligt velfunderet uddannelsesforløb for skolens elever. 10. klasse betragter vi ikke
som afslutningen på grundskolen, men tværtimod som starten på et nyt uddannelsesforløb.
 
Når den unge vælger 10. klasse, foretages et aktivt tilvalg, og netop det aktive valg er en væsentlig forudsætning
for et godt forløb, hvor faglig og personlig udvikling giver et solidt afsæt for senere uddannelses- og erhvervsvalg.
Man kan nu vælge 2 linier - en almen og en gymnasieforberedende!
 
10. klasse i Gentofte arbejder efter Folkeskoleloven, som kan se på www.uvm.dk