Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Gentofte Kommunes Ungdomsskole

Faktuelle oplysninger

Antal elever

Opgørelse over antallet af elever på skolen:

  • Samlet elevtal pr. 01-12-2018:  108 elever

  • Yderligere oplysninger om skolens klasser findes her:  Elevtal

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

Oplysninger om afgangselevers overgangsfrekvens til anden uddannelse findes i Undervisningsministeriets database om gennemsigtighed og åbenhed i grundskolen:
 

Antal elever pr. pc

Alle elever har pc. Enten egen eller stillet til rådighed af skolen.

Antallet af computere i forhold til elevtallet:
 

  • Antal elever pr. computer (uanset alder):  1
  • Antal elever pr. nyere computer (max 5 år):  1

Antal lærere

Opgørelse over antallet af lærere:

  • Antal lærere ansat i lærer- og pædagogstillinger pr. 01-12-2018: 31

  • Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her