Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Gentofte Kommunes Ungdomsskole

Rejseholdet

Rejseholdet

Hvad er Rejseholdet?
Rejseholdet er et anderledes skoletilbud til unge i udskolingen, som har plads til 12 unge og har til huse på Ungdomsskolen i deres eget lille hus.

Rejseholdets tilbud henvender sig til unge, som på grund af skoletræthed og faglige og sociale udfordringer ikke profiterer af folkeskolens tilbud. Unge som har brug for særlig støtte og guidning i forbindelse med konfliktløsning, selvregulering og socialt samspil med andre unge kan også have udbytte Rejseholdets trygge og overskuelige hverdag.

På Rejseholdet tager det pædagogiske arbejde udgangspunkt i en struktureret hverdag baseret på relationspædagogik.

Undervisningen
På Rejseholdet er der primært undervisning i dansk, engelsk og matematik, og der er mulighed for at aflægge prøve i alle tre fag ved afslutningen af 9. klasse.
Der er også undervisning i en række andre områder: idræt, samfundsfag, naturfag, madlavning i skolens café og i praktiske fag.
Der er undervisning 30 timer om ugen.
Undervisningen foregår på små hold.

Praktik

Rejseholdet lægger vægt på, at eleverne kommer ud i praktik og dermed lærer noget om at være på en arbejdsplads. Vi har en særlig praktikordning, hvor man i to perioder om året er i praktik to hele dage om ugen.


Rejser
Rejseholdet skal selvfølgelig ud at rejse, både til udlandet og rundt i Danmark. I løbet af skoleåret er vi på kortere og længere ture, og du skal være indstillet på at deltage i disse ture og være væk hjemmefra. Vi rejser ca. 20 dage om året.

Samarbejde
Alle unge har en kontaktlærer, og der er et udvidet og tæt samarbejde med forældrene.
Vi har ligeledes et tæt samarbejde med UU-Nord (udarbejdelse af UPV-udannelsesparathedsvurdering) og sagsbehandlere. Rejseholdet har desuden tilknyttet en psykolog fra PPR.

Personalet

Der er knyttet 3 lærere, en mentor og en afdelingsleder til Rejseholdet

Hvor?
Undervisningen foregår på Ungdomsskolen, Bregnegårdsvej 21B, 2900 Hellerup.

Hvornår?
Skoleåret følger den almindelige Folkeskole, og vi har løbende optag af elever.

            

Hvordan?

Visitation til Rejseholdet går gennem egen skole og Skolevisitationen.

Der tages endelig stilling til optagelse på Rejseholdet efter en skolepraktikperiode på 2 uger.